06/12/2022

Sáng ngày 11/11/2021, cửa hàng Tupperware Bình Thới chính thức mở cửa, đánh dấu cột mốc cửa hàng thứ 200 của Tupperware tại thị trường Việt Nam. Theo cập nhật từ Tupperware Brands Global, diện mạo cửa hàng Tupperware mới cũng được trình diện đến khách hàng lần đầu tiên trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng tại cửa hàng Tupperware Bình Thới. Cửa hàng thứ 200 của Tupperware cũng là đại lý ủy quyền thứ 4 mà anh Nguyễn Hoàng Sơn làm chủ trong gần hai năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Cửa hàng Tupperware Bình Thới – Cửa hàng tiên phong trên thế giới với diện mạo cửa hàng mới theo tiêu chuẩn Tupperware Brands Global