06/12/2022

Trong khi IMF cho biết họ phần lớn đồng tình với đánh giá từ FED và nhiều nhà kinh tế rằng đà tăng giá toàn cầu hiện nay sau cùng sẽ giảm bớt nhưng lưu ý rằng vẫn có sự không chắc chắn cao về những dự báo đó.

Dự báo chính của IMF là lạm phát sẽ tăng mạnh vào cuối năm, vừa phải vào giữa năm 2022 và sau đó giảm trở lại mức trước đại dịch.

Lời cảnh báo được đưa ra đề cập đến Mỹ, cũng như Anh và các nền kinh tế phát triển khác là những nơi có rủi ro lạm phát tăng.