09/12/2022

Hãy lấy một chiếc quần jean làm ví dụ! Đầu tiên, nó cần 1kg bông để làm vải. Người trồng bông phải tốn từ 7500-10.000l nước thì mới thu hoạch được 1kg bông. Kế đến, vải jean cần được nhuộm, mà màu nhuộm thì lại được sản xuất từ than đá. Ước tính quy trình sản xuất lượng thuốc nhuộm đủ dùng cho một chiếc quần jean giải phóng 66g carbon dioxide. Rồi thì còn cắt, may, vận chuyển, giặt giũ và cuối cùng là xử lý như rác thải khi đã quá cũ, tất cả đều tạo ra khí và nước thải độc hại.