06/12/2022

Telesale đã và đang trở thành một trong những hình thức quảng cáo được nhiều doanh nghiệp sử dụng để giới thiệu sản phẩm và chăm sóc khách hàng. Các công ty từ lĩnh vực bất động sản đến chứng khoán, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ,… đều coi đây là phương thức nhanh nhất để tiếp cận với khách hàng.

Tuy nhiên, hiện nay, hiệu quả của telesale lại khá hạn chế. Theo một thống kê không chính thức, tỷ lệ telesale thành công chưa đến 10%, tức cứ 100 cuộc gọi thì chỉ có 5-7 khách hàng chấp nhận nghe máy, thay vì từ chối cuộc gọi ngay.