10/12/2022

Ngày 24/4, Bóng đèn Điện Quang (DQC) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, nhằm thông qua kế hoạch doanh thu 1.000 tỷ đồng, tăng 6,4% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế tương ứng vào mức 30 tỷ đồng, tăng gần 34%. HĐQT thống nhất kế hoạch chia cổ tức vào mức 7%.

Trong đó, DQC xác định các động lực chính giúp Công ty có thể tăng trưởng trong năm 2021 là các mảng cung cấp các giải pháp chiếu sáng, thông minh toàn diện.

Theo ban lãnh đạo, trong các năm vừa qua, xu thế LED hoá đã trở thành xu thế tất yếu trong ngành chiếu sáng. Hơn nữa, với sự phát triển của xã hội, nhu cầu của người dân và doanh nghiệp không chỉ còn là chiếu sáng thuần tuý thông qua các sản phẩm bóng đèn mà ngày càng đòi hỏi cao hơn về tính thẩm mỹ, an toàn và tiện lợi thông qua các giải pháp tổng thể về chiếu sáng.

Song song, cùng với sự phát triển nhanh chóng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, khách hàng ngày càng quen thuộc hơn với các các thiết bị và giải pháp thông minh. Trong bối cảnh đó, nhiều cơ hội được mở ra cho các doanh nghiệp dám đầu tư, dám đón đầu và tiên phong về mặt công nghệ.

“Năm nay là năm tiếp tục chiến lược chuyển đổi từ công ty sản xuất thuần túy sang công ty ứng dụng công nghệ chuyên về chiếu sáng, thiết bị điện và điều khiển thông minh nhằm chất lượng sống của người dân cũng như hoạt động của các doanh nghiệp”, đại diện DQC nói.

Xa hơn, DQC xác định chuyển đổi số là mục tiêu quan trọng cho chiến lược tăng trưởng dài hạn. Chuyển đổi số sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản trị cũng như tạo ra các mô hình kinh doanh mới, tạo ra các cơ hội, doanh thu và giá trị mới.

Riêng năm 2021, ban lãnh đạo không phủ nhận còn khá nhiều thách thức, khi mà đại dịch Covid-19 gây nhiều khó khăn cho toàn cầu. Hiện nay, dù đã có vaccine nhưng tốc độ chích ngừa còn chậm và đang có nhiều nghi ngại về sự biến thể của virus. Theo đó, 2021 vẫn là năm còn gánh chịu ảnh hưởng của đại dịch và diễn biến vẫn rất khó lường.

Bên cạnh đó, chuỗi cung ứng toàn cầu cũng bị tác động mạnh. Ghi nhận từ cuối năm 2020 đến nay, giá cả vật tư và giá cước vận chuyển liên tục tăng cao đột biến. Điều này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả kinh doanh. Trong khi đó, việc chuyển định hướng phát triển kinh doanh của DQC vẫn phải cần yếu tố thời gian, chưa thể sớm phản ánh vào con số doanh thu lợi nhuận trước mắt.