30/06/2022

“Chủ nghĩa tối giản” khá phổ biến ở Việt Nam trong vài năm gần đây, nhưng chủ yếu chỉ tập trung vào chuyện dọn dẹp đồ đạc hay cắt giảm nhu cầu tiêu dùng. Trong khi đó, một khía cạnh quan trọng của chủ nghĩa tối giản còn nằm ở việc “đơn giản hoá” nội tâm.

Theo Courtney Carver tác giả cuốn sách Tâm hồn giản dị (Soulful Simplicity) “quá trình đơn giản hoá cuộc sống mời gọi bạn bắt đầu bóc tách các lớp vỏ thừa thãi của đời sống ra, nó bao gồm cả đời sống bên ngoài lẫn đời sống bên trong”.

Cuộc sống thực tế cũng vậy, nhiều hơn không tốt bằng ít hơn và ít nhu cầu, đòi hỏi sẽ khiến cho cuộc sống chất lượng hơn. Ít hơn là cách tốt nhất để sống khoẻ, và đó cũng là chế độ sức khỏe tiên tiến và khôn ngoan nhất.

Dưới đây là 5 “ít” bạn nên thực hiện, không chỉ ít về đồ đạc bên ngoài hay không gian sống, mà còn “đời sống bên trong”, những suy nghĩ, mối bận tâm, lựa chọn của bạn.

1. Ít ham muốn, bớt lo lắng