01/02/2023

Bộ phận phân tích của công ty chứng khoán SSI vừa có báo cáo đánh giá tác động của việc NHNN giảm lãi suất điều hành. 

Các ngân hàng giảm được hàng trăm tỷ đồng chi phí huy động từ quy định trần lãi suất mới

Đối với việc, việc giảm mức trần lãi suất huy động (áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng) và lãi suất cho vay (áp dụng cho vay ngắn hạn bằng VND đối với sáu lĩnh vực ưu tiên theo quy định của Chính phủ), SSI cho rằng sẽ tác động trực tiếp đến lãi suất trên thị trường. 

“Chúng tôi đã xem xét lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng khác nhau và nhận thấy rằng các ngân hàng quốc doanh (Agribank, BIDV, VCB và CTG) và ngân hàng thương mại TCB đều đã giảm lãi suất trước đó, xuống dưới mức trần mới. Do đó, chúng tôi cho rằng mức trần lãi suất mới sẽ không tác động nhiều đến các ngân hàng này. Thay vào đó, lãi suất huy động của hầu hết các ngân hàng vốn cấp 2 hàng đầu hiện nay cao hơn mức trần mới và sẽ được điều chỉnh giảm để phù hợp với quy định mới”, nhóm phân tích đưa ra dự báo.