01/02/2023

Công ty TNHH Hải Linh vừa báo cáo đã bán ra toàn bộ 35,49 triệu cổ phiếu TLP (tỷ lệ 15%) của Tổng Công ty Thương mại XNK Thanh Lễ. Giao dịch thực hiện từ 11/11 đến 16/11/2021.

Theo dữ liệu chúng tôi có được, trong 2 ngày 11 và 16/11 đã có các giao dịch thỏa thuận lượng lớn cổ phiếu TLP với tổng khối lượng đúng bằng số cổ phiếu mà Công ty Hải Linh bán ra. Giá thỏa thuận cũng ở 2 mức giá khác nhau, trong đó phiên ngày 11/11 có hơn 23,6 triệu cổ phiếu thỏa thuận ở giá bình quân 11.700 đồng/cổ phiếu và phiên 16/11 có gần 11,9 triệu cổ phiếu TLP với giá thỏa thuận bình quân 11.900 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị giao dịch hơn 417 tỷ đồng.

Nếu xét về giá, mức giá thỏa thuận cùng ngày của cổ phiếu TLP thấp hơn nhiều so với giá giao dịch cùng phiên trên sàn. Thời điểm đó TLP giao dịch quanh mức 13.200 đồng/cổ phiếu lên 14.300 đồng/cổ phiếu.

Nếu tính từ đầu tháng 11 đến nay cổ phiếu TLP đã tăng khoảng 13%, còn từ đầu năm 2021 đến nay TLP đã tăng khoảng 34%.