06/07/2022

Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP (Gas Petrolimex – mã chứng khoán PGC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất đã đính chính của quý 2 và 6 tháng đầu năm 2021.

Doanh thu thuần quý 2 đạt gần 787 tỷ đồng, tăng trưởng 36% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn, đạt 49% nên lợi nhuận gộp đạt hơn 158 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với lợi nhuận gộp đạt được quý 2/2020.