01/02/2023

Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HAG) vừa công bố BCTC hợp nhất soát xét năm 2021, trong đó Công ty đã điều chỉnh tăng giá vốn và giảm chi phí quản lý doanh nghiệp, kết quả lợi nhuận giảm từ mức 18 tỷ xuống còn hơn 8 tỷ đồng.

Chi tiết, giá vốn trong kỳ được điều chỉnh tăng, liên quan đến phân bổ giá trị hợp lý của các tài sản trên khía cạnh hợp nhất. Ngược lại, chi phí quản lý được điều chỉnh giảm, nguyên nhân do giảm dự phòng các khoản phải thu sau khi thực hiện rà soát khả năng thu hồi. Theo đó, LNST nửa đầu năm điều chỉnh giảm gần 10 tỷ đồng.

Dù vậy, con số trên so với cùng kỳ năm 2020 ghi nhận sự cải thiện mạnh, nửa đầu năm ngoái HAGL lỗ đến 1.397 tỷ đồng.