01/02/2023

CTCP Louis Capital (Mã: TGG) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2021, ghi nhận doanh thu thuần đạt 166,8 tỷ đồng, tăng đột biến gấp 64 lần cùng kỳ năm trước. Đây là mức doanh thu quý cao nhất của công ty từ trước tới nay. Tuy nhiên chi phí giá vốn cũng tăng cao nên lợi nhuận gộp ghi nhận hơn 457 triệu đồng.

Về tình hình tài chính, doanh thu trong kỳ tăng mạnh đột biến lên mức 38,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ ghi nhận vỏn vẹn 176 triệu đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do trong kỳ công ty ghi nhận khoản lãi từ bán các khoản đầu tư. Chi phí tài chính ghi nhận 2 tỷ đồng, tăng đáng kể so với con số 76 triệu đồng trong quý 3/2020.

Kết quả TGG ghi nhận lãi sau thuế quý 3 đạt 21,2 tỷ đồng, tăng mạnh so với khoản lỗ gần 267 triệu đồng cùng kỳ năm ngoái. Phía công ty cho biết, từ quý 2/2021 Công ty đã thay đổi định hướng kinh doanh sang lĩnh vực đầu tư, tư vấn; đồng thời công ty thanh lý các khoản đầu tư, bán các khoản đầu tư trong danh mục chứng khoán kinh doanh nên đã ghi nhận mức lợi nhuận cao.