07/07/2022

Tuổi Hợi (1971, 1983, 1995)

Người sinh năm Hợi vốn chất phác, tấm lòng lương thiện, hòa nhã dễ gần, luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Tuổi Hợi nhìn rõ được chân tướng sự việc nhưng khó giữ vững quan điểm cá nhân, do vậy họ thường bị mọi người hiểu nhầm là khờ khạo. Họ không thích tham gia vào xã hội đầy khát vọng, tranh đua. Điều họ mong muốn hơn cả là cuộc sống an yên, ổn định và hạnh phúc với những thứ mình có.

Họ luôn làm mọi việc một cách chậm dãi, không vội vàng hay thiếu kiên nhẫn. Tuổi Hợi biết nắm bắt mọi thứ một cách chính xác, từng bước giải quyết thỏa đáng vấn đề. Một ngày không xa, họ sẽ trở thành kẻ mạnh trong mắt mọi người.