02/07/2022

LƯỢNG HÀNG CHÀO BÁN MỚI SỤT GIẢM THÊ THẢM, SỨC MUA VẪN TĂNG

Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam vừa phát hành Báo cáo Thị trường Bất động sản quý 2/2021 và 6 tháng đầu năm 2021.

Tại báo cáo này, đề cập đến thị trường bất động sản Hà Nội thời gian vừa qua, Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam đưa ra số liệu cho biết, trong 6 tháng đầu năm, lượng cung đủ điều kiện bán hàng chỉ đạt 42,7% so với cùng kỳ năm 2019, 67,2% so với cùng kỳ năm 2020.