01/02/2023

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power, POW) vừa công bố tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 với tổng sản lượng điện ước đạt 12.206 Tr.kWh, chỉ hoàn thành 89% kế hoạch 9 tháng và 81% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, chỉ có 2/7 nhà máy điện là thuỷ điện Đakđrink và Hủa Na vượt kế hoạch sản lượng trong tháng, lần lượt 41% và 23%; trong khi nhà máy điện như Nhơn Trạch 1 chỉ đạt sản lượng dưới 50%.