08/02/2023

Theo ông Linh Hoàng, hiện nay nhiều doanh nghiệp lớn phải đối mặt với những thách thức kinh doanh từ đại dịch, dưới cả góc độ tăng trưởng kinh doanh và gián đoạn hoạt động. Để thực hiện các kế hoạch đảm bảo kinh doanh liên tục (BCP), doanh nghiệp phải áp dụng các giải pháp mới, chẳng hạn như giải pháp A/B làm việc theo ca hoặc phân chia để hoạt động. Vì vậy, các văn phòng truyền thống sẽ kém linh hoạt hơn trong việc tăng, giảm quy mô, hoặc phải chịu rủi ro nguy cơ đóng cửa do các lệnh phong toả.

Vị này cho biết, lượng khách hàng đã sử dụng dịch vụ của Circo đã tăng mạnh và chiếm phần lớn trong 3 năm trở lại đây. Cho đến thời điểm này, khách hàng thuộc nhóm MNCs thuê tới 60% không gian, trong khi con số này chỉ là <5% vào năm 2017. Văn phòng riêng có dịch vụ đi kèm và văn phòng ảo là những dịch vụ được lựa chọn hàng đầu trong bối cảnh dịch này, do tính linh hoạt và tiết kiệm tài chính.

Đại dịch tạo ra nhiều thách thức mới cho thị truờng văn phòng nói riêng và Việt Nam nói chung khi phải phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung và sự thay đổi về nhu cầu.