01/02/2023

CTCP Quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital (DCVFM) vừa tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 7 năm 2021 về việc tài trợ ủng hộ công tác y tế và phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, Tổng giám đốc Beat Schurch trình bày về tình hình COVID-19 trên cả nước nói chung và TP HCM nói riêng, đồng thời đề xuất điều chỉnh nội dung chi ngân sách ủng hộ công tác y tế và phòng chống dịch COVID-19 đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần thứ 4 năm 2021 (ngày 28/7/2021).

ĐHĐCĐ DCVFM đã thông qua ngân sách ủng hộ công tác y tế và phòng chống dịch COVID-19 là 77,575 tỷ đồng. Ngân sách này được chi tài trợ cho các mục đích sau:

– Mua sắm trang thiết bị y tế cho các cơ sở y tế (bao gồm cả xe cứu thương)

– Mua các trang thiết bị chuyên dụng sử dụng cho việc tiêm chủng và bảo quản vaccine

– Trợ giúp người yếu thế bị ảnh hưởng bởi COVID-19 (bao gồm cả các tổ chức xã hội, tổ chức từ thiện)

Số tiền mà DCVFM dự kiến tài trợ cho công tác phòng chống COVID-19 và hỗ trợ người yếu thế là tương đối lớn so với vốn điều lệ của công ty này.

Để có nguồn tiền, DCVFM đã tổ chức các ĐHĐCĐ bất thường thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 214,77 tỷ đồng lên 311,42 tỷ đồng theo phương án phát hành cho cổ đông thiện hữu (tương ứng phát hành 9,66 triệu cổ phiếu). Giá chào bán 17.000 đồng/cp. DCVFM có tổng cộng 5 cổ đông. Chủ tịch HĐQT công ty là ông Dominic Scriven.

Phương án sử dụng 164,3 tỷ đồng dự kiến thu được bao gồm: chi 70 tỷ đồng nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật; phần còn lại tăng vốn lưu động đảm bảo an toàn tài chính. Trên thực tế, số lượng nhân viên của DCVFM tăng từ 48 lên 139 người. Đáng chú ý, trước tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp, HĐQT đề xuất giành 115 tỷ đồng hỗ trợ chương trình phòng chống dịch cùng cả nước (số này tính cả 40 tỷ đồng đã ủng hộ quỹ vaccine).

Tại thời điểm 30/6/2021, tổng tài sản của DCVFM ở mức 515 tỷ đồng, trong đó tiền mặt và tiền gửi chiếm hơn 19%.

Trong nửa đầu năm, công ty đạt doanh thu thuần 305 tỷ đồng, gồm 202 tỷ đồng phí tư vấn đầu tư chứng khoán và hơn 96 tỷ đồng hoạt động quản lý quỹ. Lợi nhuận sau thuế đem về trong giai đoạn này hơn 62 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.