07/07/2022

Chuyện nhầm… toàn cầu

Thanh toán điện tử ngày nay dù hiện đại tới đâu cũng không thể loại bỏ sai số để đi đến chính xác tuyệt đối. Xác suất chuyển nhầm tiền vào tài khoản của một người xa lạ nào đó, đã và đang diễn ra ở cả ngân hàng quốc tế lẫn Việt Nam.