01/02/2023

Ông Lâm – người Trung Quốc, thường đến phòng gym tập khi tan sở. Lúc đầu ông chủ yếu chạy trên máy chạy bộ, về sau nghe nói tập squat hàng ngày có thể tăng cường thể lực. Thế là ông Lâm bắt đầu tập squat mỗi ngày, dù rất mệt nhưng ông vẫn kiên trì trong suốt vài tháng.

Tuy nhiên, ông Lâm cảm thấy rất thất vọng vì không có tác dụng gì. Ông nghi ngờ không biết tập squat có thực sự giúp tăng cường thể lực hay không?