07/07/2022

Tổng công ty Dược Việt Nam (Vinapharm – mã chứng khoán DVN) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 và kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021.

Doanh thu quý 2 đạt 1.286 tỷ đồng, tăng 7,4% so với quý 2 năm ngoái. Trừ chi phí vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 122 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 9,5%. Trong quý doanh thu tài chính đạt 58 tỷ đồng, hơn gấp đôi so với 27,6 tỷ đồng ghi nhận trong quý 2/2020. Doanh thu tài chính của công ty chủ yếu từ thu lãi tiền gửi, từ cổ tức, lãi chênh lệch tỷ giá… Chi phí tài chính trong quý chưa đến 1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ hơn 6 tỷ đồng chủ yếu nhờ khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư.

Kết quả, quý 2 Tổng Công ty Dược Việt Nam báo lãi sau thuế 83,9 tỷ đồng, tăng 6,2% so với lợi nhuận đạt được quý 2/2020, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 77 tỷ đồng.