01/02/2023

Đua nhau phát hành

Tập đoàn Novaland (NVL) sẽ phát hành gần 386 triệu cổ phiếu thưởng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương giá trị phát hành gần 3.860 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện là 555:198 (tương ứng cổ đông sở hữu 555 cổ phiếu được nhận về 198 cổ phiếu mới). Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của NVL sẽ tăng từ 10.728 tỷ đồng lên 14.587 tỷ đồng.