06/12/2022

Thành danh lập nghiệp luôn là mục tiêu mà ai cũng muốn đạt được. Tuy nhiên, từ nhỏ chúng ta đều được dạy rằng, nếu muốn trở thành một người tài, trước hết phải là một người có đức, muốn trở nên giàu có, trước tiên hãy làm một người tử tế. Nhưng trong một xã hội phức tạp, cách ứng xử của con người cũng phải thay đổi sao cho vừa thuận lòng người, vừa hợp ý mình.

Nếu không ứng biến phù hợp với hoàn cảnh, chuyện bản thân bị đào thải là điều sớm muộn. Ví dụ như những người có gì nói nấy, giao tiếp mà không có chút tính toán trước trong lòng, không kiểm soát được cơn giận của mình sẽ phải chịu thiệt, muốn tích lũy tiền bạc, quan hệ để trở nên giàu có cũng khó khăn. Đến cuối cùng, nghèo vẫn hoàn nghèo.

Vì vậy, việc người giàu có tâm cơ cùng là một quy luật hết sức bình thường trong cuộc sống. Các nghiên cứu về cách hành xử trong các mối quan hệ xã hội của người giàu đã chỉ ra 5 đặc điểm nổi bật ở những người này.

    1. Nói năng có chừng mực, tránh họa từ miệng

“Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra”, nếu nói ra điều không nên nói chính là tự chuốc họa vào thân. Những người giàu hiểu rất rõ đạo lý này.