06/12/2022

Cụ thể, S&P 500 đóng cửa thấp hơn 0,9% tại 3.155,22 điểm. Trước đó một ngày, chỉ số này tăng hơn 1% và có lúc khoảng 0,1% trong năm 2020. Phiên này đánh dấu ngày đầu tiên kể từ đầu tháng 6, S&P 500 giao dịch tích cực trong năm nay. 

Nasdaq Composite giảm 2,1% còn 10.390,84 điểm, sau khi tăng tới 1,95%. Trong khi đó, Nasdaq-100 – bao gồm 100 công ty phi tài chính lớn nhất – có lúc phá vỡ mốc 11.000 điểm lần đầu tiên, sau đó giảm 2,2%.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đạt mức tăng 10,50 điểm, tương đương dưới 0,1%, đóng cửa ở mức 26.085,80 điểm. Chỉ số gồm 30 cổ phiếu đã tăng mạnh tới 563,79 điểm, tương đương 2,2%, ở đầu phiên.