06/12/2022

Dabaco gặt hái thành công sau năm tài khóa 2021 đầy sóng gió

Không thể phủ nhận những tác động tiêu cực của dịch Covid-19 lên hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam trong năm 2021. Đặc biệt đối với các doanh nghiệp hoạt động trong ngành nông nghiệp như Dabaco còn phải đối mặt với khó khăn kép về dịch bệnh trên cả con người và vật nuôi. Với vị thế là “anh cả” trong ngành chăn nuôi, Dabaco đã xây dựng được hệ sinh thái khép kín trong lĩnh vực hàng hóa thiết yếu, đồng thời phát huy hiệu quả công tác quản trị, điều hành linh hoạt nên đã nhanh chóng thích ứng với điều kiện mới của thị trường.

Năm 2021 Tập đoàn Dabaco đã hoàn thành tốt kế hoạch đề ra với doanh thu đạt trên 18.000 tỷ đồng, bằng 115% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế đạt 827 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch. Tập đoàn đã khánh thành Nhà máy thức ăn thủy sản Nutreco, đặc biệt nghiên cứu, thử nghiệm thành công vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi và đang tích cực xúc tiến các bước tiếp theo để sản xuất thương mại trong thời gian sớm nhất. Tập đoàn khẳng định tiếp tục kiên định hướng tới mục tiêu trở thành Tập đoàn công – nông nghiệp – thực phẩm theo chuỗi khép kín thuộc Top đầu Việt Nam, không ngừng nâng cao vị thế và uy tín trên thị trường.

Cùng với việc thực hiện nghiêm chỉnh các qui định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động SXKD và nghĩa vụ với Nhà nước, Tập đoàn luôn khẳng định trách nhiệm xã hội với cộng đồng và người lao động; tổ chức tiêm phòng covid 19 mũi thứ 3 cho người lao động; tích cực đóng góp hỗ trợ các chương trình phòng chống dịch bệnh, thiên tai…

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, năm 2021 Tập đoàn đã triển khai cơ bản hoàn thành các dự án dở dang gồm: Dự án Lotus Central tại đường Lý Thái Tổ (15 tầng), Tòa nhà hỗn hợp tại đường Huyền Quang (29 tầng); Dự án đường H2 theo hình thức BT và dự án đối ứng; Khởi công và cất nóc dự án nhà ở xã hội; Thúc đẩy đầu tư các dự án Khu chăn nuôi đã được phê duyệt và mở rộng hệ thống chăn nuôi gia công nhằm phát triển tổng đàn lợn đạt mục tiêu đề ra… Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị đầu tư đối với các dự án đã được Tập đoàn thông qua chủ trương đầu tư cũng đang được gấp rút triển khai.

Chiến lược kinh doanh năm 2022 hướng tới doanh thu trên 22.000 tỷ đồng