06/12/2022

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – STB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2021.

Theo đó, 3 tháng đầu năm 2021, ngân hàng có lãi trước thuế 1.000 tỷ đồng, chỉ tăng 12,3 tỷ so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương tăng 1,25%.

Thu nhập lãi thuần quý 1/2021 của Sacombank đạt 3.008 tỷ đồng, tăng 5,9% so với cùng kỳ. Lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 16% đạt 837 tỷ; lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư tăng 90,5% đạt 34 tỷ đồng.

Trong khi đó, hoạt động kinh doanh ngoại hối giảm 11%, có lãi 207 tỷ; lãi từ hoạt động khác giảm 18% xuống 58 tỷ đồng.

Theo đó, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng trong quý đầu năm nay là 4.145 tỷ, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, chi phí hoạt động tăng 7,8% lên 2.669 tỷ đồng. Chi phí dự phòng giảm 8% xuống 476 tỷ.

Tại ngày 31/3/2021, tổng tài sản Sacombank đạt 497.427 tỷ đồng, tăng 1% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 4,9% đạt 356.974 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 0,74% đạt 431.137 tỷ đồng.

Nợ xấu nội bảng của Sacombank ở mức 5.292 tỷ, giảm 488 tỷ trong 3 tháng đầu năm. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay giảm từ 1,7% xuống 1,48%.  

Số dư chứng khoán nợ do các tổ chức kinh tế phát hành (chủ yếu là trái phiếu đặc biệt VAMC) không có nhiều thay đổi trong 3 tháng đầu năm, vẫn ở trên 27.000 tỷ đồng.