01/02/2023

Ông Nguyễn Văn Thơ cho biết, ông ký hợp đồng vay với ngân hàng TMCP số tiền 2 tỷ đồng, thời hạn 20 năm; lãi suất 8,5%/năm trả cả gốc lẫn lãi và trả lãi phạt trước hạn 2%. Hợp đồng không có khoản ràng buộc nào ngoài những khoản phí quy định. Nay, ông muốn trả trước hạn, ngân hàng yêu cầu phải trả 12,5% chênh lệch là 136 triệu đồng và tiền phạt 2% là 36 triệu đồng. 

“Khi thỏa thuận vay, ngân hàng không thông báo và giải trình cho tôi biết số tiền phải trả chênh lệch là 12,5%. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết”, ông Thơ đặt câu hỏi trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ. 

Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) – Chi nhánh Đà Nẵng và ông Nguyễn Văn Thơ – bà Nguyễn Thị Vân ký hợp đồng tín dụng ngày 26/10/2019, số tiền vay 2 tỷ đồng, thời hạn vay 240 tháng, mục đích xây nhà, lãi suất 8,5%/năm tính theo dư nợ ban đầu.

Theo điều khoản hợp đồng tín dụng và thông báo cho vay ngày 25/10/2019, quy định về việc thanh toán nợ trước hạn như sau:

– Khoản vay trả nợ/thanh lý trước hạn ≤ 2/3 thời hạn vay: Thu toàn bộ lãi tròn kỳ của kỳ tất toán và thu chênh lệch lãi suất với mức lãi suất tính lại bằng lãi suất cho vay theo phương thức tính lãi dư nợ giảm dần tại thời điểm giải ngân (12,5%/năm) và 2% x số vốn trả trước hạn.

– Khoản vay trả nợ/thanh lý trước hạn > 2/3 thời hạn vay: Thu toàn bộ lãi các kỳ trả nợ/thanh lý trước hạn trong hợp đồng và 1,5% x số vốn trả trước hạn.

Tháng 11/2021, ông Nguyễn Văn Thơ – bà Nguyễn Thị Vân đề nghị thanh toán toàn bộ dư nợ, giảm lãi vay do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Sacombank – Chi nhánh Đà Nẵng đã làm việc với khách hàng và thực hiện như sau:

– Đồng ý miễn toàn bộ và không thu số tiền 2% phí tất toán trước hạn.

– Giảm 1% tiền lãi thu bù chênh lệch lãi suất theo hợp đồng đã ký.

– Giảm thêm 10 triệu đồng số tiền thu bù chênh lệch lãi suất.

Sau khi thống nhất phương án thanh toán trên, ngày 1/12/2021 ông Nguyễn Văn Thơ – bà Nguyễn Thị Vân đã thanh toán toàn bộ gốc lãi và chênh lệch lãi suất như sau:

– Số tiền thanh toán tính theo lãi suất 11,5%: 103.313.866 đồng.

– Phí tất toán trước hạn – không thu: 0 đồng.

– Số tiền giảm thêm 10.000.000 đồng: – 10.000.000 đồng.

Tổng số tiền thực tế Sacombank thu: 93.313.866 đồng.

Như vậy, Sacombank Đà Nẵng không thu phí phạt trả nợ trước hạn 12,5% như trong phản ánh của ông Nguyễn Văn Thơ và ngân hàng đã giảm hơn 1% lãi chênh lệch thu bù tất toán trước hạn giữa phương thức vay trả góp đều và phương thức vay theo dư nợ giảm dần như hợp đồng đã ký và không thu bất cứ khoản phí tất toán trước hạn nào đối với khách hàng.

https://cafef.vn/de-nghi-tra-no-truoc-han-va-giam-lai-vay-do-anh-huong-covid-ngan-hang-xu-ly-ra-sao-20220210145837252.chn