06/12/2022

Chiều ngày 30/5, Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại Hà Nam. Tham dự đại hội có các cổ đông đại diện cho 76,29% số cổ phần có quyền biểu quyết, đại diện Ngân hàng Nhà nước và đại diện cổ đông lớn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Năm 2019 có nhiều chuyển biến tích cực

Báo cáo tại đại hội, ông Nguyễn Đình Lâm, chủ tịch Hội đồng quản trị cho biết trong năm 2019 Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 7 phiên định kỳ hàng quý và đột xuất; phê duyệt và cho ý kiến bằng văn bản, ban hành hơn 200 nghị quyết, quyết định, chỉ thị …đối với các bộ hồ sơ trình và báo cáo của Ban điều hành nhằm xử lý các vấn đề theo chức năng, nhiệm vụ, ban hành các chính sách phát triển hệ thống quy định nội bộ, nhân sự và cơ cấu bộ máy, quản trị rủi ro, tái cơ cấu và xử lý nợ, xử lý rủi ro, phê duyệt định hướng phát triển cho các lĩnh vực kinh doanh của ngân hàng…

Báo cáo chi tiết về hoạt động của ngân hàng năm vừa qua, ông Nguyễn Việt Hà, Phó Tổng giám đốc PVcomBank cho biết, trong năm 2019 ngân hàng đã tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị, điều hành; nâng cấp công nghệ thông tin; chú trọng công tác quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng dịch vụ; phát triển mạng lưới…Kết thúc năm tài chính, PVcomBank có nhiều chuyển biến tích cực, hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng và đều có sự tăng trưởng so với năm 2018.

Cụ thể, tổng doanh thu năm 2019 đạt 11.609 tỷ đồng, bằng 121% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 210 tỷ đồng, vượt 9% kế hoạch đề ra; tổng tài sản đạt 164.196 tỷ đồng, tăng 16,8%; doanh thu thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 184 tỷ đồng, tăng 114,4%; tín dụng đạt 100.105 tỷ đồng, tăng 15,8%; huy động vốn đạt 148.448 tỷ đồng, tăng 23,1%; mạng lưới 121 chi nhánh/điểm giao dịch trên toàn quốc.

Bên cạnh các chỉ tiêu kinh doanh, PVcomBank cũng đã tập trung các nguồn lực để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật tạo độ phủ bán hàng; chú trọng triển khai đồng bộ và đưa vào thực tiễn một số sáng kiến có hiệu quả tại dự án Nâng cao hiệu quả hoạt động PVcomBank, Dự án Nâng tầm chất lượng dịch vụ tối ưu lợi ích khách hàng; hoàn thiện công tác nhân sự tiền lương, bộ KPIs cho cán bộ kinh doanh và đẩy mạnh đào tạo cải tiến quy trình hệ thống; tăng hiệu quả kiểm soát rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. 

Ngoài ra, PVcomBank tiếp tục hợp tác với các đối tác lớn như Viettel Post, Vietnam Airlines, Prudential tạo nên hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ ngân hàng đa dạng; đẩy mạnh phát triển sản phẩm trên nền công nghệ hiện đại để đưa đưa dịch vụ của ngân hàng đến gần hơn với cộng đồng, nâng cao vị thế thương hiệu trên thị trường tài chính Việt Nam.

Năm 2020 thận trọng

Về năm 2020, lãnh đạo PVcomBank cho biết, Việt Nam chịu tác động nặng nề của dịch Covid 19 trên tất cả các mặt kinh tế, xã hội và ngân hàng xác định năm 2020 sẽ là một năm với rất nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi sự nỗ lực toàn diện của cán bộ nhân viên toàn hệ thống và sự hỗ trợ của cổ đông, khách hàng. Bởi vậy ngân hàng cũng đặt kế hoạch kinh doanh thận trọng, an toàn nhằm vượt qua khó khăn dịch bệnh và tiếp tục quá trình tái cơ cấu như Đề án đã được phê duyệt.

Để đạt các mục tiêu chiến lược đã đặt ra, PVcomBank sẽ đồng bộ thực hiện nhiều giải pháp, trong đó có những nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cơ cấu, thu hồi và xử lý nợ để giảm dần danh mục tài sản không sinh lời, tăng hiệu quả; triển khai đồng bộ việc hiện đại hóa dịch vụ trên nền tảng công nghệ nhằm gia tăng tiện ích và nâng cao trải nghiệm cho khách hàng; lắp đặt thêm ATM, POS; quy hoạch, sắp xếp lại hệ thống chi nhánh, phù hợp với chiến lược khách hàng mục tiêu và đảm bảo yêu cầu hoạt động hiệu quả; đa dạng hóa các kênh bán, phát triển kênh bán phi truyền thống thông qua các liên kết đối tác, kênh phân phối điện tử và phát triển theo hướng ngân hàng số…

Sẽ niêm yết sau khi tái cơ cấu xong

Phát biểu tại đại hội của PVcomBank, ông Trần Quốc Hùng, Phó giám đốc NHNN chi nhánh Hà Nội cho biết, kinh tế toàn cầu khó khăn, dịch bệnh Covid-19 hoành hành, dịch tả lợn châu Phi… đã ảnh hưởng đến nền kinh tế trong nước nói chung và ngành ngân hàng nói riêng. Ngoài ra, thị trường bất động sản trầm lắng cũng tác động xấu đến ngành ngân hàng, nhưng hoạt động của PVcomBank năm qua vẫn tốt hơn kế hoạch. Quá trình tái cơ cấu và xử lý nợ xấu cũng đạt kết quả tốt đẹp. 

Trên cơ sở hoạt động của năm 2019, ông Hùng đề nghị ngân hàng trong năm 2020 tiếp tục tích cực thực hiện đề án tái cơ cấu gắn liền xử lý nợ xấu đã được NHNN phê duyệt, đồng thời phấn đấu khắc phục khó khăn, phát triển toàn diện, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng kỳ vọng của cổ đông và NHNN.

Phần hỏi đáp của cổ đông chỉ có 1 cổ đông có ý kiến hỏi HĐQT khi nào niêm yết cổ phiếu? Đại diện HĐQT cho biết hiện PVcomBank đang thực hiện tái cơ cấu theo đề án đã được NHNN phê duyệt. Sau khi thực hiện xong đề án tái cơ cấu sẽ báo cáo NHNN và thực hiện niêm yết.

Cuối cùng các cổ đông đã thông qua các tờ trình về Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, định hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019, Kế hoạch kinh doanh năm 2020; Báo cáo tình hình triển khai Đề án tái cơ cấu 2016-2020; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 cùng các nội dung liên quan đến công tác tổ chức, điều hành và quản trị ngân hàng với tỷ lệ tán thành đạt hơn 99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội./.