06/07/2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (mã CK: NRC) đã công bố BCTC quý II/2021 và luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021.

Cụ thể, doanh thu thuần trong kỳ đạt vỏn vẹn 1,8 tỷ đồng giảm tới 98% so với cùng kỳ, giá vốn ở mức thấp nên lãi gộp đạt 1,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ đạt 73 tỷ đồng.

Doanh thu thấp trong khi Danh Khôi vẫn chi ra tới 13,4 tỷ đồng chi phí bán hàng tăng nhẹ so với cùng kỳ, chi phí QLDN tăng mạnh từ 18 tỷ đồng lên 32 tỷ đồng.

Kết quả Danh Khôi báo lỗ sau thuế gần 46 tỷ đồng trong đó công ty mẹ chịu lỗ 45 tỷ đồng, quý 2/2020 NRC có lãi hơn 33 tỷ đồng.