06/07/2022

CTCP FPT (FPT): Hanoi Investments Holdings Limited đã mua 206.500 cp, nâng  lượng sở hữu cả nhóm gồm 14 quỹ liên quan từ 45.293.845 cp (tỷ lệ 4,9912%) lên 45.500.345 cp (tỷ lệ 5,013%) và trở thành nhóm cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 20/12/2021.

CTCP Hưng Thịnh Incons (HTN): CTCP Hưng Thịnh Land đăng ký bán 11.902.500 cp, trong tổng số 21.424.500 cp (tỷ lệ 24,04%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/12/2021 đến 20/1/2022.

CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB): CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Tp HCM đã bán 3,1 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 65.421.332 cp (tỷ lệ 65,32%). Giao dịch thực hiện từ 24/11 đến 14/12/2021.

CTCP Đầu tư Nam Long (NLG): Bà Ngô Thị Ngọc Liễu, mẹ ông Cao Tấn Thạch – Thành viên HĐQT – đã bán 200.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 2.500.013 cp. Giao dịch thực hiện từ 3/12 đến 17/12/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu NLG, Công ty TNHH Đầu tư Tân Hiệp đã bán 700.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 2.195.606 cp (tỷ lệ 0,64%). Giao dịch thực hiện từ 1/12 đến 15/12/2021. Tiếp đó Công ty Tân Hiệp đăng ký bán thêm 800.000 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/12/2021 đến 22/1/2022.

Tổng CTCP Xây dựng điện Việt Nam (VNE): Bà La Mỹ Phượng, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 200.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 6.396.789 cp (tỷ lệ 7,81%). Giao dịch thực hiện ngày 16/12/2021.

CTCP TM và khai thác khoáng sản Dương Hiếu (DHM): Ông Trương Quang Thắng, nhà đầ tư cá nhân, đã mua 1.250.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.710.000 cp (tỷ lệ 5,4%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 26/11/2021.

CTCP Đầu tư phát triển Sài Gòn 3 Group (SGI): Ông Tạ Hoàng Sơn, Kế toán trưởng, đăng ký bán 600.000 cp trong tổng số 660.939 cp (tỷ lệ 0,88%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 23/12/2021 đến 21/1/2022.

CTCP CENCON Việt Nam (CEN): Ông Lê Văn Bình, Giám đốc, đã bán toàn bộ 900.000 cp (tỷ lệ 7,88%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 10/12 đến 14/12/2021.

CTCP Phân bón và hóa chất dầu khí Miền Bắc (PMB): Tổng CTCP Vật tư nông nghiệp Nghệ An đã mua 720.000 cp (tỷ lệ 6%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 14/12/2021.

CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP): Ông Chu Văn Phương, Tổng Giám đốc, đã bán toàn bộ 960.623 cp (tỷ lệ 0,82%) đang sở hữu. Giao dịch thực hiện từ 17/11 đến 15/12/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu NTP, cùng thời gian, Công đoàn công ty đã mua 415.000 cp, annag lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.967.400 cp (tỷ lệ 1,67%).

CTCP Thiết kế xây dựng thương mại Phúc Thịnh (PTD): Ông Bùi Quang Huân, Ủy vên HĐQT, đăng ký bán 320.000 cp trong tổng số 384.000 cp (tỷ lệ 12%) đang sở hữu,. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/12 đến 31/12/2021.

CTCP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng (LBM): Ông Trần Hùng Phương, Thành viên BKS, đã bán 100.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 300.130 cp (tỷ lệ 3,0013%). Giao dịch thực hiện từ 16/12 đến 20/12/2021.

CTCP Halcom Việt Nam (HID): Ông Nguyễn Việt Dũng, Thành viên HĐQT, đã bán 515.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 14.276 cp (tỷ lệ 0,024%). Giao dịch thực hiện từ 22/11 đến 17/12/2021.