04/10/2022

Những trăn trở về cách mà chúng ta đã sống

Chỉ trong thời gian ngắn, đại dịch Covid-19 đã tạo ra một loạt khủng hoảng sâu rộng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tại tất cả các quốc gia và châu lục. Cuộc sống hàng tỷ người đã đảo lộn, những trật tự bình thường đã vận hành theo hướng bình thường mới. Cuộc khủng hoảng đa diện này khiến nhiều người phải tự hỏi: Phải làm gì để được an toàn hơn?, Làm thế nào để cùng nhau thoát ra khỏi nghịch cảnh này một cách kiên cường?, Tương lai của chúng ta và của những thế hệ sau sẽ ra sao với một hệ miễn dịch luôn bị thách thức trước sự bất định của dịch bệnh?…

Cùng với những nỗ lực phòng – chống dịch họa, chúng ta đang chứng kiến sự thức tỉnh tư duy và những chuyển đổi trong lối sống để hướng về một thế giới tốt đẹp hơn. Các học giả hàng đầu thế giới về khoa học hành vi và xã hội tham gia vào dự án Thế giới sau Covid (World After Covid) đã đưa ra một số đánh giá về cơ hội định hình lại thế giới. Trong đó, trải nghiệm chung mà con người phải đối mặt do đại dịch có thể thúc đẩy tình đoàn kết trong cộng đồng, quốc gia và trên toàn cầu. Mỗi người cũng đã nhận ra vai trò của các đơn vị nhỏ nhất từ cá nhân, gia đình và từng nhóm cộng đồng có thể tạo ra sự thay đổi to lớn. Nhiều người xác định lại cách sống có trách nhiệm hơn với bản thân và nghiêm túc thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng để cùng nhau tiến về phía trước.