04/10/2022

CTCP Hóa chất Việt Trì (mã chứng khoán HVT) công bố báo cáo tài chính quý 3/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu trong quý đạt gần 216 tỷ đồng, trong khi tỷ lệ tăng chi phí vốn thấp hơn rất nhiều, chỉ 12,4%, dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 50 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp cũng tăng từ 18,4% quý 3 năm ngoái lên 23,3%.

Trừ các chi phí phát sinh khác, Hóa chất Việt Trì báo lãi sau thuế 23,2 tỷ đồng, tăng 176% so với lợi nhuận đạt được quý 3/2020. EPS đạt 1.906 đồng.