02/07/2022

Lợi nhuận giảm trong nửa đầu năm

Tại thời điểm này, 3 doanh nghiệp đá xây dựng niêm yết sàn chứng khoán đã báo cáo kết quả kinh doanh quý II, gồm Khoáng sản Bình Dương (Bimico – HoSE: KSB ), Hóa An ( HoSE: DHA ) và Đá Núi Nhỏ ( HoSE: NNC ). Một số doanh nghiệp khác như Cường Thuận Idico ( HoSE: CTI ) hay CIC39 ( HoSE: C32 ) chưa công bố.

Cả 3 công ty trên đều có doanh thu, lợi nhuận giảm trong quý II. Đá Núi Nhỏ có kết quả kinh doanh giảm sâu nhất: doanh thu giảm 49% còn lợi nhuận giảm 60%. Công ty cho biết nguyên nhân là sản lượng đá tiêu thụ giảm hơn 54% cùng kỳ.