06/07/2022

CTCP Bột giặt LIX (mã chứng khoán LIX) công bố báo cáo tài chính quý 4/2021 với doanh thu tăng 3,4% so với cùng kỳ, lên trên 706 tỷ đồng. Trừ chi phí vốn, LIX lãi gộp 141 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 20%.

Trong quý ghi nhận chi phí bán hàng 39,4 tỷ đồng, tăng 14,4 tỷ đồng so với cùng kỳ, trong khi đó chi phí quản lý doanh nghiệp giảm được 2,4 tỷ đồng, xuống còn gần 22 tỷ đồng. Kết quả, dù doanh thu tăng nhưng chi phí tăng cao nên lợi nhuận sau thuế còn gần 63 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ.