30/09/2022

Louis Land (BII) vừa thông qua quyết định thoái toàn bộ 10,07% vốn tại Thuduc House (TDH). Theo đó, BII dự kiến bán toàn bộ gần 11,35 triệu cổ phiếu TDH, giá bán sẽ theo giá thực tế trên thị trường giao dịch chứng khoán. HĐQT BII cũng ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định giá bán tại từng thời điểm.

Trên thị trường, cổ phiếu TDH đang giảm mạnh và hiện chỉ còn giao dịch tại mức 10.850 đồng/cp. Tạm tính theo mức giá này, BII dự kiến thu về 123 tỷ đồng.