06/07/2022

Nhỏ, ít thịt và có vỏ lốm đốm xanh như mắc bệnh, loài tôm nước ngọt marmokrebs thoạt nhìn không phải là một món ngon cho lắm. Nhưng người dân Đức hiện nay đang được vận động phải tích cực ăn những con tôm này, bởi nếu không, cả hệ sinh thái của họ sẽ bị đe dọa.

Được mang từ Mỹ tới Đức trong thập niên 1990, loài tôm này đã tìm thấy cho mình một thiên đường không hề có thiên địch tự nhiên. Tôm marmokrebs do đó đang sinh sôi nảy nở liên tục theo cấp số nhân, trở thành một nạn dịch ở Đức và lan sang nhiều nước Châu Âu, Châu Phi và Nhật Bản.