04/10/2022

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa có Nghị quyết về việc bán cổ phiếu quỹ, phân phối cho Công đoàn để làm cổ phiếu thưởng cho nhân viên.

Cụ thể, ACB sẽ bán toàn bộ 6,2 triệu cổ phiếu quỹ, dùng nguồn tiền mua là Quỹ khen thưởng phúc lợi, phân phối cho Công đoàn ACB để làm cổ phiếu thưởng cho nhân viên. Giá bán là 16.072 đồng/cp. Theo đó, tổng giá trị cổ phiếu quỹ theo mệnh giá là 62,2 tỷ đồng và theo giá bán là 100 tỷ. 

Thời gian thực hiện trong quý 1/2020 sau khi có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước.

Sau khi bán cổ phiếu quỹ, phân phối cho công đoàn, ACB thực hiện phân phối cổ phiếu thưởng cho nhân viên từ Công đoàn (đợt 1) là 2 triệu cổ phiếu. Thời gian phân phối số lượng còn lại sẽ thực hiện theo nghị quyết HĐQT. Số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu quỹ sẽ dùng để tăng nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

Chốt phiên giao dịch hôm nay (2/3), giá cổ phiếu ACB đứng ở mức 25.100 đồng, cao hơn nhiều so với mức mà ACB bán cổ phiếu quỹ.