03/10/2022

Theo hồ sơ mà Facebook vừa gửi Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC), trong năm 2020, công ty này đã chi tới 23 triệu USD để bảo đảm an toàn cho nhà sáng lập kiêm CEO Mark Zuckerberg.

Đại diện công ty cho biết trong một tuyên bố ngày 9/4: “Zuckerberg bị đánh đồng với Facebook. Chính vì vậy, suy nghĩ tiêu cực của công chúng về công ty thường bị chuyển sang ông ấy”.

Đánh giá hàng năm của Facebook về vấn đề an ninh của công ty “đã xác định các mối đe dọa cụ thể đối với Zuckerberg”. Ngoài ra, nó cũng cho thấy chi phí bảo vệ cho Zuckerberg và gia đình đã tăng lên trong năm 2020, chủ yếu là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, bầu cử Tổng thống Mỹ và các giai đoạn có nguy cơ an ninh cao khác. Bên cạnh đó, lương cho nhân viên bảo vệ cũng tăng lên trong năm vừa qua.