03/10/2022

CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân vừa hoàn tất bán ra hơn 1 triệu cổ phiếu DIG của Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp), qua đó giảm sở hữu từ 13,1% về còn 12,86% vốn điều lệ. 

Giao dịch được thực hiện trong ngày 19/10/2021. Tạm tính theo mức giá chốt phiên cùng ngày của cổ phiếu DIG là 37.350 đồng/cổ phiếu, tổng số tiền Thiên Tân thu về vào khoảng hơn 37 tỷ đồng.