25/09/2022

CTCP Nước – Môi trường Bình Dương (Biwase, mã chứng khoán: BWE) vừa thông qua Nghị quyết tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt và việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Với phương án tạm ứng cổ tức, công ty thực hiện theo tỷ lệ 12% (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Với 192,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền chi trong đợt này khoảng 231,5 tỷ đồng.

Theo đó, công ty dự kiến chốt danh sách cổ đông vào ngày 4/1/2022, thời gian thanh toán tiền cổ tức dự kiến vào 21/4/2022. Ngoài ra công ty cũng thống nhất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ được tổ chức vào tháng 3/2022.

Trên thị trường cổ phiếu BWE duy trì đà tăng khá tích cực trong thời gian qua. Trong 6 tháng trở lại đây, mã này đã tăng khoảng 57% lên mức đỉnh lịch sử 48.800 đồng/cổ phiếu vào phiên 24/11. Tuy nhiên, đến phiên 30/11, cổ phiếu BWE đã điều chỉnh về mức 47.000 đồng/CP.