12/08/2022

CTCP Tập đoàn Masan (Masan Group) vừa công bố thương vụ Alibaba và Baring Private Equity (BPEA) rót 400 triệu USD mua cổ phần phát hành mới của The CrownX (TCX), tương ứng tỷ lệ sở hữu 5,5% sau phát hành. Khoản đầu tư đưa định giá công ty tích hợp Masan Consumer và VinCommerce lên gần 7,3 tỷ USD.