25/09/2022

DXS – Dat Xanh Service có gì đặc biệt?

Hôm nay (6/9/2021), CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (DXS) – tân binh bất động sản trên sàn chứng khoán với vốn hoá 10.208 tỷ đồng chính thức giao dịch ngày đầu tiên trên sàn HOSE. Đồng thời, đây cũng là công ty thành viên của Tập đoàn Đất Xanh (DXG) – Công ty hàng đầu ngành dịch vụ môi giới bất động sản Việt Nam. Sau khi thực hiện IPO vào tháng 4/2021, cơ cấu cổ đông DXS bao gồm 60,33% do DXG sở hữu, cổ đông nước ngoài sở hữu 18% và còn lại là các cổ đông khác.

Nếu xét trên vốn hóa của Top 100 doanh nghiệp niêm yết trên thị trường (sàn HOSE và HNX), sẽ thấy rằng, thị trường chứng khoán Việt Nam như “một động cơ hai ngựa”. Trong đó, vốn hóa của hai ngành ngân hàng và BĐS đã chiếm 55,94% (riêng BĐS chiếm 21,39%), một tỷ lệ khó có ở bất kì thị trường chứng khoán nào. Cũng là bài toán đó, áp dụng với các nước trong khu vực, tỷ trọng ngành BĐS hoàn toàn có sự đối lập với Việt Nam, như Indonesia chỉ chiếm 1,95%, Malaysia 3,81%, Thái Lan 3,98%. Sự khác biệt này sinh ra từ tỷ lệ đô thị hóa (thước đo tiềm năng tăng trưởng của ngành BĐS) của các khu vực khác nhau.