25/09/2022

Hội đồng quản trị ngân hàng Eximbank vừa ban hành Nghị quyết số 407 về việc hoãn tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020 được triệu tập lần thứ 3 tại Hà Nội nhằm chấp hành chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về việc thực hiện nghiêm các giải pháp tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19.

Trước đó đại hội cổ đông thường niên 2020 của ngân hàng này phải trì hoãn 2 lần (lần 1 vào ngày 30/6 và lần 2 vào ngày 29/7) vì không đủ túc số. Theo quy định, đại hội lần 3 sẽ diễn ra mà không phụ thuộc vào tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội là bao nhiêu, nhưng không may mắn cho các cổ đông Eximbank là đại hội lần này lại phải hoãn vì lý do dịch bệnh.

Cũng vì lý do COVID-19, hồi đầu tháng 3 Eximbank đã phải hoãn đại hội ngay trước ngày khai mạc.

Ngoài ra, Eximbank đã tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2019 vào ngày 30/6 vừa qua nhưng cũng không thành công vì không đủ túc số. Được biết theo quy định ngân hàng sẽ phải tổ chứ đại hội bất thường lần 2 trong vòng 1 tháng kể từ ngày đại hội lần 1 không thành nhưng cho đến nay đã quá thời hạn mà Eximbank vẫn chưa có bất cứ thông báo nào liên quan đến đại hội bất thường 2019.