03/10/2022

Mới đây, UBND tỉnh Hưng Yên đã phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Minh Châu – Việt Cường trên địa bàn huyện Yên Mỹ.

Theo quyết định, ngành nghề chủ yếu dự kiến bố trí tại cụm công nghiệp này gồm công nghiệp nhẹ, công nghiệp đa ngành, các dự án không gây ô nhiễm môi trường.

Phạm vi lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 có quy mô khoảng 49,312 thực hiện trên địa bàn xã Minh Châu và xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ. Theo đó, phía đông bắc cụm công nghiệp giáp đất canh tác, khu dân cư hiện có và sông Thái Nội; phía đông nam giáp đất canh tác, nghĩa trang; phía tây bắc giáp đất canh tác; phía tây nam giáp đường ĐT.382B (đường bên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng).

Về quy hoạch hệ thống giao thông, đường tỉnh ĐT.381 (đường gom cao tốc Hà Nội – Hải Phòng) là đường giao thông đối ngoại chính. Các tuyến đường nội bộ trong khu vực nghiên cứu cụm công nghiệp được thiết kế theo dạng ô cờ, trong đó tuyến đường trục chính có mặt cắt ngang rộng 25 m; tuyến đường từ đường tỉnh ĐT.382B qua khu điều hành dịch vụ và hạ tầng kỹ thuật có mặt cắt rộng 26 m. Mặt cắt ngang các tuyến đường khác thống nhất như bản đồ quy hoạch giao thông.

CTCP khu công nghiệp Minh Châu là đơn vị tổ chức lập quy hoạch này.