25/09/2022

Cũng như ở Việt Nam, cuộc cách mạng 4.0 được mô tả xoay quanh những thuật ngữ: Big Data (Dữ liệu lớn); Internet of Things (vạn vật kết nối); Cloud (Điện toán đám mây); Trí tuệ nhân tạo (AI); In 3D; Data mining; Thực tế ảo (AR- Augmented Reality); Tự động quy trình robotic (RPA) và lợi ích của nó đã tác động làm thay đổi đời sống, thay đổi cách thức các doanh nghiệp tổ chức sản xuất và kinh doanh. Trong bối cảnh, mà tốc độ thay đổi của nó nhanh chưa từng có trong lịch sử, ISOCUS là tổ chức tư vấn đa ngành trong việc phát triển trợ giúp cho các doanh nghiệp đạt được các giấy chứng nhận ISO, giấy chứng nhận hợp chuẩn, giấy chứng nhận hợp quy và một số chứng từ khác (xem tại: isocus.vn), chúng tôi với khẩu hiệu “ISOCUS- Kết nối thành công” đã và đang khẳng định sự tin cậy đối với khách hàng, khi sử dụng dịch vụ tư vấn chứng nhận của ISOCUS.

Yếu tố mang đến thành công của ISOCUS:

Khi thực hiện hệ thống quản lý (như ISO 9001; ISO 14001; ISO 22000; ISO 27001; ISO 22301; ISO 45001; ISO 50001…) hay cần giấy chứng nhận hợp chuẩn/hợp quy để công bố sản phẩm trước khi đưa ra lưu thông ngoài thị trường (cả nhập khẩu/sản xuất trong nước), một số tổ chức có thể tự thực hiện dựa vào nhân sự của mình nhưng số khác lại sử dụng dịch vụ của các tổ chức tư vấn. Việc lựa chọn tổ chức tư vấn là quan trọng để đảm bảo rằng hệ thống quản lý, và các mục tiêu được hoạch định của tổ chức được thực hiện một cách có hiệu lực và hiệu quả, đáp ứng đúng tiến độ và chi phí hợp lý nhất. Tại ISOCUS, các chuyên gia tư vấn được chúng tôi lựa chọn theo đúng chuẩn mực quốc tế và phù hợp với yêu cầu của từng khách hàng.

ISOCUS trợ giúp gì cho quý khách hàng trong hành trình đạt được giấy chứng nhận:

Bước 1: Bắt đầu: đặc điểm là tổ chức chưa áp dụng hoặc chưa từng được đánh giá cấp giấy chứng nhận

ISOCUS sẽ hỗ trợ khách hàng lập kế hoạch xác định cấu trúc của hệ thống quản lý, nhận biết và xây dựng các thủ tục cần thiết cho hệ thống quản lý. Soạn thảo kỹ phiên bản cuối cùng của sổ tay quản lý…đào tạo tất cả nhân sự liên quan đến hệ thống quản lý/kế hoạch kiểm soát chất lượng

Bước 2: Áp dụng hệ thống quản lý/kế hoạch kiểm soát chất lượng

Đối với dịch vụ chứng nhận hợp chuẩn/hợp quy theo Phương thức 5, tổ chức không áp dụng hệ thống quản lý, ISOCUS cung cấp dịch vụ hỗ trợ xây dựng, thực thi áp dụng kế hoạch kiểm soát chất lượng.

Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ

Xây dựng chương trình đánh giá nội bộ

Tham gia vào loạt đánh giá nội bộ ban đầu

Hỗ trợ lãnh đạo cao nhất tiến hành cuộc họp xem xét của lãnh đạo một cách hiệu lực.

Hỗ trợ mọi khó khăn trong việc áp dụng, tập trung vào các hành động khắc phục, phòng ngừa, bao gồm sự không phù hợp được phát hiện từ kết quả đánh giá.

Cải tiến liên tục quá trình áp dụng

Thông tin về các vấn đề chứng nhận, nếu cần, bao gồm đánh giá sơ bộ hoặc đánh giá sự sẵn sàng.

Bước 3: Đăng ký với tổ chức chứng nhận và đánh giá chứng nhận

ISOCUS trợ giúp khách hàng trong việc thử nghiệm đối với chứng nhận sản phẩm và hướng dẫn khắc phục đối với các điểm còn chưa phù hợp cho đến khi khách hàng chính thức được cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/hợp chuẩn/hợp quy).

Bước 4: Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý/ tái cấu trúc hệ thống

Chúng tôi hiểu rằng, trong một xã hội vận động không ngừng, môi trường kinh doanh thường xuyên có sự thay đổi, vì thế hệ thống quản lý của quý tổ chức cần được duy trì hiệu lực, hiệu quả và được cập nhật để thích ứng với mọi sự thay đổi (nếu có).

Bước 5: Đăng ký đánh giá chứng nhận lại (nếu có)

ISOCUS xác định trong bất kỳ hành trình nào của việc thực hiện, áp dụng, chứng nhận các hệ thống quản lý hay các nhu cầu về giấy chứng nhận của các tổ chức, ISOCUS sẽ luôn mong muốn được đồng hành với quý khách hàng và trở thành nơi đáng tin cậy để quý khách hàng tin cậy sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.