25/09/2022

Mới đây, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng có công văn gửi UBND tỉnh báo cáo về việc điều chỉnh quy hoạch dự án khu du lịch Thung lũng Tình yêu, TP. Đà Lạt.

Theo đó, ba dự án gồm: khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Đồi Thống Nhất, khu du lịch Đồi Mộng Mơ và khu du lịch Thung lũng Tình yêu của Công ty CP du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng đã được UBND tỉnh thống nhất chủ trương sáp nhập thành một dự án.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, Công ty CP du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng đang tiến hành rà soát để đảm bảo hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan phục vụ việc sáp nhập 3 dự án trên.

Dự án khu du lịch Thung lũng Tình yêu đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho điều chỉnh quy hoạch có bổ sung hạng mục “cầu đáy kính” và “nhà đa năng”. Đến nay, hồ sơ điều chỉnh quy hoạch cơ bản đã hoàn thiện theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng.

Báo cáo Sở Xây dựng Lâm Đồng nêu rõ, trong phạm vi khu du lịch Thung lũng Tình yêu đang tồn tại tuyến đường dân sinh phục vụ đi lại của 17 hộ dân, ảnh hưởng đến hoạt động của khu du lịch.

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh, Công ty CP du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng đã đầu tư hoàn thành một tuyến đường tránh và đang tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương để vận động người dân sử dụng tuyến đường tránh thay cho đoạn đường đi xuyên qua khu du lịch. Tuy nhiên, cả chính quyền và công ty đều cần có quy hoạch điều chỉnh khu du lịch được duyệt mới đủ cơ sở pháp lý để vận động, thuyết phục người dân.

Trong phạm vi khu du lịch Thung lũng Tình yêu còn tồn tại một số hạng mục đang xây dựng dở dang của “cầu đáy kính”. Theo chủ đầu tư, công trình này đã được cơ quan chức năng tạm đình chỉ thi công, chờ điều chỉnh quy hoạch dự án sẽ tiếp tục cấp phép theo quy hoạch được duyêt để sớm đầu tư hoàn thành đưa vào phục vụ du khách. Chủ đầu tư khẳng định đây là công trình được dư luận quan tâm, do đó cần phải sớm được phê duyệt quy hoạch để đầu tư hoàn thành.

Đến hiện tại, Công ty Cổ phần du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng đã cơ bản hoàn thành hồ sơ điều chỉnh quy hoạch khu du lịch Thung lũng Tình yêu theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Để sớm đưa khu du lịch vào hoạt động trở lại, các ngành thống nhất đề xuất UBND tỉnh xem xét cho doanh nghiệp tiếp tục lập điều chỉnh quy hoạch dự án Khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu trước để làm cơ sở đầu tư. Đồng thời cho phép chủ đầu tư được thực hiện song song thủ tục lập Giấy chứng nhận đầu tư hợp nhất ba dự án cùng lúc với quy hoạch dự án Khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu.