03/10/2022

CTCP Đầu tư LDG (LDG) vừa thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ 99,95% vốn tại ĐTP, giá chuyển nhượng không thấp hơn 150 tỷ đồng. Công ty giao và uỷ quyền cho ông Nguyễn Minh Khang – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thực hiện.

Theo đó, trên thị trường, cổ phiếu LDG bật tăng từ đáy. Chốt phiên 13/9, LDG kịch trần với 6.960 đồng/cp, thanh khoản đột biến với gần 14 triệu đơn vị được giao dịch trong phiên.