18/08/2022

Tuy nhiên lý do của sự tăng giá đột biến này đã được hé lộ trong phiên họp ĐHCĐ bất thường của CTCP Simco Sông Đà ngày 15.11.2021 vừa qua.

Đầu tiên là đã có sự thay đổi lớn về lãnh đạo Công ty khi ĐHCĐ đã bầu thay thế hai thành viên HĐQT mới và bầu thay thế trưởng Ban kiểm soát. Trong đó ông Nguyễn Lương Phương hiện là Chủ tịch của Công ty đầu tư công nghệ Smarttech Việt Nam đã trở thành thành viên HĐQT của Simco. Đáng chú ý là trước đó, ngày 10.11.2021, Công ty CP Simco Sông Đà đã ký hợp tác chiến lược và toàn diện với Smarttech Việt Nam. Theo đó, Công ty Smarttech Việt Nam là đơn vị nghiên cứu phát triển sản phẩm công nghệ 4.0 và Simco sẽ sản xuất và phân phối các sản phẩm này của Smarttech. Trả lời câu hỏi của một cổ đông về mối quan hệ của Simco và Smarttech đã có lâu chưa hay mới đây, Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc, chủ tịch HĐQT công ty, cho biết mối quan hệ đã có từ lâu và nó được thể hiện qua việc Tổng giám đốc của Smarttech Việt Nam, ông Vũ Đức Quân đã là thành viên HĐQT của Simco Sông Đà từ 02 năm trước đây.