04/10/2022

Chiến lược kinh doanh “xanh” hay định hướng trở thành một “doanh nghiệp xanh” là xu hướng phát triển tất yếu của các doanh nghiệp trong cuộc đua toàn cầu. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp lớn trong nước, trong đó có SBT đã lấy chiến lược kinh doanh “xanh” làm nền tảng phát triển, tạo vị thế cạnh tranh của mình và tạo đà cho những tham vọng mở rộng thị trường quốc tế. Trở thành một doanh nghiệp “xanh” là một quá trình đầu tư dài hơi và quyết tâm không ngừng của SBT trong nhiều năm trên nhiều phương diện:

Nắm bắt cơ hội, liên tục đầu tư mở rộng sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Nhận thấy nông nghiệp hữu cơ (organic) đóng vai trò quan trọng trong nền nông nghiệp hiện đại – xanh, sạch và phát triển bền vững, SBT đã sớm mạnh dạn đầu tư và mở rộng vùng nguyên liệu hữu cơ tại 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Hiện vùng nguyên liệu mía organic của đơn vị này đang đạt khoảng 7.500 ha và có thể mở rộng lên đến 20.000 ha trong 5 năm tới.

Hiện tại, SBT đã sản xuất thành công 6 dòng sản phẩm organic với quy trình sản xuất đường organic đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn hữu cơ của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA/NOP) và EU Organic (EU834/2007, EU889/2008). Theo đó, quy trình canh tác và sản xuất được quản lý nghiêm ngặt trong tất cả các khâu. Nguồn mía lựa chọn là mía giống hữu cơ, không biến đổi gen, sử dụng phân bón hữu cơ, phân vi sinh. Các cánh đồng mía được làm cỏ thủ công, trồng xen canh đậu để đa dạng sinh học, dùng thiên địch và bẫy đèn để quản lý côn trùng. Ở khâu sản xuất, hệ thống nhà máy của SBT đã hoàn thiện Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn FSSC 22000, ISO 9001-2015.