25/09/2022

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội công bố tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp tháng 5/2020. Theo đó, có 30 doanh nghiệp đã phát hành với tổng giá trị thực tế đạt hơn 27.060 tỷ đồng, giảm 10% so với tháng trước, chiếm 41,2% tổng giá trị đăng ký. Trái phiếu tập trung nhiều nhất ở kỳ hạn 3-5 năm với tổng giá trị hơn 21.688 tỷ đồng. Luỹ kế 5 tháng đầu năm, tổng giá trị trái phiếu đã phát hành hơn 91.616 tỷ đồng.

Nhóm tổ chức tín dụng có tháng thứ 2 liên tiếp đứng đầu danh sách về giá trị phát hành với gần 11.513 tỷ đồng, chiếm 42,54%. Cụ thể, VPBank phát hành 10 lô trái phiếu với tổng giá trị 5.800 tỷ đồng với kỳ hạn 3 năm. Theo sau là BIDV với 9 lô với tổng giá trị 3.090 tỷ đồng. Ngoài ra, HDBank cũng đã huy động được 2.300 tỷ đồng thông qua 3 lần phát hành.

Nhóm dịch vụ đứng thứ 2 về giá trị phát hành với 5.628 tỷ đồng, chiếm 20,8%, cao hơn so với mức 1.400 tỷ đồng của tháng 4, tỷ trọng tương ứng 4,65%. Nhóm bất động sản tụt xuống vị trí thứ 3 với 4.750 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 17,55%.

Các doanh nghiệp trong lĩnh vực chứng khoán, xây dựng, sản xuất tham gia thị trường trái phiếu với 5.170 tỷ đồng.