18/08/2022

Chứng khoán Đại Nam (DNSE) vừa hoàn tất đợt chào bán và đã phân phối toàn bộ 84 triệu cổ phiếu tăng vốn lên 1.000 tỷ đồng. Kết quả, có 2 tổ chức và 14 cổ đông nhỏ tham gia.

Trong đó, 2 cổ đông lớn là CTCP Công nghệ Tài chính Encapital (mua 54,6 triệu cổ phiếu), CTCP Encapital Holdings (mua 28 triệu cổ phiếu) và 14 cổ đông nhỏ (mua tổng cộng gần 1,4 triệu cổ phiếu).

Sau chào bán, Công nghệ Tài chính Encapital hiện là cổ đông lớn nhất với sở hữu 65 triệu cổ phiếu DNSE, tương đương 65% vốn. Encapital Holdings là cổ đông lớn thứ hai với 33,33 triệu cổ phiếu DNSE, tương đương 33,33% vốn.

Được biết, số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Mục đích nhằm để đáp ứng vốn tham gia TTCK Phái sinh và kinh doanh chứng khoán phái sinh.

Cụ thể, 200 tỷ đồng huy động từ đợt phát hành này để bổ sung cho hoạt động cho vay margin, 600 tỷ đồng phục vụ nghiệp vụ tự doanh, bảo lãnh phát hành của DNSE và 40 tỷ đồng còn lại bổ sung vốn cho việc đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật và công nghệ, vốn lưu động cho các hoạt động khác.

Được biết, Chứng khoán Đại Nam đã trình ĐHĐCĐ năm 2021 về việc đăng ký giao dịch/niêm yết cổ phiếu của công ty trên sàn chứng khoán.