13/08/2022

Những tháng gần đây, xu hướng bán ròng của khối ngoại trên TTCK Việt Nam diễn ra khá mạnh. Sau khi bán ròng hơn 9.000 tỷ đồng trong tháng 9, khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 1.600 tỷ đồng trên sàn HoSE từ đầu tháng 10 tới nay.

Đóng góp vào xu hướng bán ròng của khối ngoại thời gian qua có vai trò không nhỏ từ các quỹ ETFs khi trong tháng 9, các quỹ ETFs lớn trên TTCK Việt Nam đã bị rút ròng kỷ lục hơn 2.200 tỷ đồng. Sang tháng 10, áp lực rút vốn có phần “hạ nhiệt” nhưng các quỹ ETFs vẫn đang bị rút ròng 255 tỷ đồng. Việc rút vốn diễn ra trên nhiều quỹ lớn như DCVFM VN30 ETF, Fubon FTSE Vietnam ETF, FTSE Vietnam ETF…